Więcej...

Regulamin

Wchodząc na BEERPUBS, każdy użytkownik zobowiązuje się przestrzegać nasz regulamin.

 

Regulamin BEERPUBS

 

Możesz:

 

(1) korzystać ze strony osobiście, pod warunkiem, że jesteś w wieku umożliwiającym Ci legalne spożywanie alkoholu w kraju, w którym mieszkasz

 

(2) ściągać i drukować materiały z BEERPUBS dla własnego użytku osobistego

(3) przekazywać materiały z BEERPUBS innym osobom na ich własny użytek osobisty, pod warunkiem wskazania BEERPUBS jako źródła tych materiałów

 

(4) tworzyć linki do BEERPUBS z własnej strony internetowej

(5) wybrać nazwę użytkownika, dzięki której zachowasz anonimowość (pod warunkiem, że nie jest ona obraźliwa ani nie narusza tego regulaminu)

 

Nie wolno Ci:

 

(1) korzystać ze strony w żaden inny sposób niż zamierzony, wliczając użytek do celów zarobkowych

 

(2) reprodukować ani umieszczać, w części lub całości, strony BEERPUBS ani jej zawartości na innych stronach, wliczając przenoszenie poprzez framing oraz stosowanie głębokich linków (deep linking), bez uprzedniej pisemnej zgody kierownictwa BEERPUBS

 

(3) obrażać, nękać, zastraszać, grozić ani podszywać się pod inne osoby czy organizacje

 

(4) umieszczać nieprzyzwoitych, obraźliwych ani przedstawiających nagość lub częściową nagość zdjęć i obrazów

 

(5) umieszczać na stronie jakichkolwiek materiałów, które naruszają prawa autorskie, patentowe lub chroniące znak towarowy.

W sytuacji, gdy osoba trzecia uważa, że zawartość umieszczona przez użytkownika na stronie narusza jakiekolwiek prawa autorskie bądź chroniące patent lub znak towarowy, prosimy o informację na adres support@BEERPUBS.pl aby umożliwić usunięcie tej zawartości.

 

(6) w jakikolwiek sposób umieszczać lub używać BEERPUBS w celu prowadzenia działań reklamowych, rozsyłania poczty śmieciowej lub masowej (bulk mail)

 

(7) wyjawiać osobom trzecim swojego hasła

 

Obowiązki użytkownika

BEERPUBS nie ponosi odpowiedzialności za aktywność użytkowników na stronie ani za zawartość przez nich na niej umieszczaną. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za aktywność prowadzoną pod jego nazwą użytkownika, włączając, ale nie ograniczając się do: jego zachowania, komentarzy, zdjęć, linków i innej zawartości przez niego umieszczonej na BEERPUBS. Użytkownik ma obowiązek dopilnować, aby jego czyny i zachowanie były zgodne z prawem kraju, w którym przebywa oraz aby nie naruszały tego regulaminu. W sytuacji, gdy zachowanie użytkownika bądź całej grupy użytkowników zostałoby uznane za nie do przyjęcia, BEERPUBS zastrzega sobie prawo do zawieszenie lub wprowadzenia stałego zakazu dostępu do strony użytkownikowi (lub grupie użytkowników). Użytkownicy powinni także być świadomi oraz przestrzegać zasad odpowiedzialnego picia alkoholu, a także spożywać alkohol z należytym umiarem.

 

Komentarze użytkowników oraz zawartość

BEERPUBS z zasady nie stosuje polityki wcześniejszego zatwierdzania ani edytowania jakiejkolwiek zawartości umieszczanej przez użytkowników. Jednakowoż zastrzegamy sobie prawo do usunięcia według własnego uznania wszelkiej zawartości strony uznanej za nieodpowiednią. BEERPUBS nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w usunięciu wszelkich nieodpowiednich treści ani za brak działań ku temu zmierzających. W trakcie rejestracji użytkownik, aby móc korzystać ze strony, wyraża zgodę na ewentualne usunięcie nieodpowiedniej zawartości. Użytkownik wyraża także zgodę na publikowanie przez BEERPUBS na powiązanych stronach (np. strona BEERPUBS na Facebook) oraz w innych materiałach wszelkim komentarzy i zawartości zamieszczonych przez użytkownika w "publicznej" części BEERPUBS. Komentarze zamieszczone przez użytkownika w sekcji "prywatnych" uwag (dodanych w trakcie oceniania piw i pubów) pozostaną w sferze prywatnej.

 

Dokładność danych

Mimo że dane i informacje zawarte na BEERPUBS zebrano i opracowano z zachowaniem należytej staranności, strona ma służyć wyłącznie ogólnym celom informacyjnym. Nie można zagwarantować, że informacje (w tym informacje o pubach i statystyki) oraz dane zawarte na stronie są w pełni dokładne i kompletne.

 

Linki zewnętrzne

BEERPUBS może zawierać linki do innych, niepowiązanych z BEERPUBS stron. Pomimo wybierania owych stron z zachowaniem rozsądnych środków ostrożności BEERPUBS nie przyjmuje odpowiedzialności za ich zawartość.

 

Dostęp do strony

BEERPUBS jest dostępne poprzez publiczną sieć telekomunikacyjną oraz inne rozwiązania techniczne, nad którymi pełna kontrola ze strony BEERPUBS ani podwykonawców BEERPUBS nie jest możliwa. Tym samym nie możemy zagwarantować nieprzerwanego i wolnego od błędów funkcjonowania strony.


Rejestracja użytkownika


Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcjonalności strony, użytkownik musi utworzyć własne konto wraz z hasłem. Wymagane jest także (w bardzo ograniczonym zakresie) podanie podstawowych danych personalnych. Poprzez rejestrację użytkownik wyraża zgodę na podanie prawdziwych danych oraz ich regularne uzupełnianie. Korzystając z opcji rejestracji przez Facebook użytkownik wyraża zgodę, aby BEERPUBS pobrało z jego profilu, wyłącznie do celów statystycznych, informacje na temat jego roku urodzenia oraz płci.

 

Anonimowość

Użytkownik jest odpowiedzialny za wybranie nazwy użytkownika, dzięki której zachowa anonimowość, jeśli życzy sobie nie wyjawiać swojej tożsamości innym użytkownikom. Powyższy fakt należy brać pod uwagę, wybierając rejestrację przez Facebook albo wewnętrznie przez BEERPUBS.

Prywatność

BEERPUBS nie ujawni osobom trzecim żadnych umożliwiających identyfikację osoby danych, ani nie przekaże dalej Twojego adresu email do wykorzystania w celach reklamowych lub marketingowych. Informacje uzyskiwane poprzez Twoje użytkowanie strony, włączając wszelkie dane rejestracyjne, podlegają naszej Polityce Prywatności.

 
Zamknięcie konta

Użytkownik zgadza się z możliwością, że w dowolnym momencie jego konto może zostać zamknięte przez BEERPUBS, jeśli stwierdzimy (według własnego uznania), że doszło do naruszenia niniejszego regulaminu. Użytkownik ma także prawo zwrócić się do nas o zamknięcie swojego konta i wykasowanie wszelkich danych dotyczących jego osoby.

 

Prawo własności

BEERPUBS jest chronione prawami autorskimi należącymi do kierownictwa BEERPUBS oraz podwykonawców. Prawa własności dotyczą: zawartości naszej strony, jej projektu, naszych grafik, logotypów oraz nazw własnych występujących na stronie. Nie wyrażamy zgody na użycie żadnego z wymienionych bez uprzedniej pisemnej zgody kierownictwa BEERPUBS. Podania o udzielenie zgody należy wysyłać  na adres: BEERPUBS.pl, ul. Celna 13/16, 30-507 Kraków, Polska.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

BEERPUBS uznaje wszelkie prawa autorskie oraz znaki towarowe, które należą do osób trzecich i znajdują się na naszej stronie. Wszelkie przykłady logotypów, znaków towarowych, obrazów i innych materiałów objętych prawami autorskimi osób trzecich użyto wyłącznie dla celów informacyjnych i identyfikacyjnych. Jeżeli osoba trzecia uważa, że zawartość strony narusza czyjeś prawa autorskie, prosimy o kontakt, a my szybko zbadamy problem i dokonamy niezbędnych zmian.

 

Menedżerowie pubów

Menedżerowie pubów zgadzają się regularnie uaktualniać informacje na temat swojego pubu. W przypadku nagminnego zaniedbywania w utrzymywaniu precyzyjnych informacji o pubie członkostwo jego menedżera może zostać cofnięte według własnego uznania BEERPUBS. Menedżerowie mogą ujawniać hasło konta zarządzania pubem innym jego pracownikom (w celu dokonywania zmian w ofercie piw, wydarzeń etc.), jednak Menedżer pozostaje osobą odpowiedzialną za zawartość umieszczaną na koncie, a także zobowiązuje się dopilnować, aby zdjęcia umieszczane na BEERPUBS nie naruszały żadnych praw autorskich. W sytuacji gdyby ich członkostwo w BEERPUBS zostało w jakikolwiek sposób zakończone, Menedżerowie pubów zgadzają się usunąć z widoku naklejkę na okno BEERPUBS.

 

Odpowiedzialne picie alkoholu

Skutki wypicia każdego piwa kumulują się w organiźmie, co po pewnym czasie może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. Dlatego BEERPUBS zaleca, aby użytkownik przestrzegał zasad odpowiedzialnego picia alkoholu. BEERPUBS promuje większą różnorodność wypijanych piw, nie większy ogólny poziom ich spożycia. Użytkownicy powinni spożywać alkohol z należytym umiarem. Czerp przyjemność z piwa i pubów, ale nie zapominaj, aby pić rozsądnie.

 

Prawo wprowadzania poprawek

BEERPUBS rezerwuje sobie prawo do wprowadzania wszelkich koniecznych poprawek w niniejszym regulaminie. Uaktualnienia takie wchodzą w życie w momencie publikacji na stronie BEERPUBS. Wszelkie udoskonalenia i nowe funkcjonalności na stronie będą automatycznie podlegały niniejszemu regulaminowi. BEERPUBS rezerwuje sobie prawo wprowadzania zmian (w tym także nowych funkcjonalności) oraz zakończenia działalności strony w dowolnym momencie bez uprzedzenia. W sytuacji realizacji swoich praw BEERPUBS nie może być pociągnięte do odpowiedzialności przed osobami trzecimi. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać, czy w niniejszym regulaminie nie wprowadzono żadnych zmian. Długotrwałe korzystanie ze strony przez użytkownika będzie uznane za akceptację wszelkich zmian niniejszego regulaminu.

Postanowienia niniejszego regulaminu wyrażone w liczbie pojedynczej odnoszą się także do liczby mnogiej i na odwrót.

Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień regulaminu jest prawo polskie.

 

made by Inventcom | BEERPUBS.PL © Copyright 2012 - 2016